Úvod

Hotel City Piešťany *** s kapacitou 22 pevných lôžok (s možnos